För dig som är ung och hjälper din familj mycket! Kanske är det så att de vuxna i din familj inte kan svenska lika bra som du kan. Kanske är de vuxna i din familj sjuka på något sätt, så att de inte kan sköta allt som ska göras. Du kanske hjälper dem med att ringa samtal, läsa post, prata med lärare, följa med till sjukhus eller andra möten. Du kanske hjälper till mycket hemma och det gör att du får mindre tid till ditt eget liv. Du kanske får ta mycket mer ansvar än vad dina kompisar gör. Det kan kännas tungt och orättvist. En tröst kan vara att du som är ung och får hjälpa dina föräldrar mycket kommer ha nytta av det när du till exempel söker jobb. Genom att du redan kan mycket som vuxna ska kunna ligger du steget före många andra ungdomar, och det kan vara fördelaktigt för dig. Om du går igenom stegen i den här utbildningen kommer du att få se vad du har blivit duktig på genom att hjälpa din familj.